Rodzaje Spraw

Rodzaje spraw rozpoznawanych przez Kolegium:

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018. 2096) i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. 2018. 800), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, Kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności decyzji.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik
email: kier.biura@bielskosko.finn.pl
, w dniu:  01‑07‑2003 13:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑07‑2003 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2019 11:02:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie