Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Z racji charakteru organu jakim są SKO należy stwierdzić, że sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami KPA i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do SKO za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy to SKO wydało decyzję jako organ I Instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do SKO (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Informacja wytworzona przez:
Marek Juszczyk , w dniu:  01‑07‑2003 13:23:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Juszczyk , w dniu:  01‑07‑2003 13:23:22
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2003 13:23:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie