Prawo

Podstawy prawne działania. Ustawy i rozporządzenia.

Podstawowymi aktami prawnymi normującymi organizację i funkcjonowanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku- Białej są:

AKTY OBOWIĄZUJĄCE POWSZECHNIE:

- Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz.U. 2018. 570),
 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U.2003.198.1925),

 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. 1999.74.828),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz.U.1999.47.462),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. 2001.14.125),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczególnych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (t. j. Dz.U. 2017. 931),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2017. 1257),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. 2018. 800).

AKTY wewnętrzne: Regulamin organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Polak-Sternal , w dniu:  05‑08‑2003 11:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2018 11:59:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive