Terminy załatwiania spraw


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej, jako organ odwoławczy przyjmuje w trybie odwoławczym odwołania, zażalenia od decyzji lub postanowień wydanych przez organ I instancji. Odwołanie składa się w siedzibie organu, który wydał decyzję w I instancji, następnie wraz z aktami przekazywane jest do właściwego organu odwoławczego - Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Załatwienie spraw następuje w terminie - 1 miesiąca, a w przypadkach wynikających z ordynacji podatkowej w terminie - 2 miesięcy.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Polak-Sternal tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  01‑03‑2004 13:56:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Polak-Sternal
email: kolegium@petex.bielsko.pl tel.:(0-33) 812-37-56 fax: (0-33) 812-38-26
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2016 11:27:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive