Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z ustawą o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. 2017. 570) oraz Ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 40. 230) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej uruchomiło ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ na platformie e-PUAP umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie e-PUAP.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik
email: kier.biura@bielskosko.finn.pl
, w dniu:  15‑07‑2008 10:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Polak-Sternal tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2018 12:15:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive