Instrukcja


Celem złożenia dokumentu sygnowanego podpisem elektronicznym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej należy:

1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl i założyć bezpłatne konto .

Zalecana przeglądarka : Internet Explorer


2. Wybrać z Katalogu Usług:

- listę wg podziału terytorialnego,

- Województwo Śląskie;

- Powiat Bielski,

- M. Bielsko-Biała (Gmina Miejska),

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej


3. Wypełnić załączony formularzDokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez SKO jest potwierdzane wysłaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Polak-Sternal tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  15‑07‑2008 10:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Polak-Sternal tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑07‑2008 10:53:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive