RODO: Komunikat oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD)


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej.

Informujemy również, że:

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,  (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) wynikających z art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U.2018 poz. 570).

- Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo żądania przeniesienia danych, dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia załatwienie sprawy.

- Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i krajowych przepisów w tym zakresie, w Samorządowym Kolegium Odwoławczym został powołany inspektor ochrony danych- Pani Magdalena Piekuś.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:

adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ulica 3 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: iod-m.piekus@bielsko.sko.gov.pl

telefon: 338123735, tel./fax: 338123826- dostępny w godzinach pracy Kolegium.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik , w dniu:  25‑05‑2018 10:00:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Wójcik
email: kier.biura@bielskosko.finn.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:00:17
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2018 11:52:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive