Przyjmowanie i załatwianie spraw


OPIS OBIEGU SPRAW W KOLEGIUM
 

Wpływająca do Kolegium korespondencja jest przyjmowana przez wyznaczonego pracownika biura, który dokonuje jej rejestracji w formie elektronicznej w programie "R-ka Sprawa" i po nadaniu kolejnego numeru z rejestru oraz wpisaniu daty wpływu, korspondencję przekazuje Prezesowi Kolegium, którą następnie Prezes Kolegium dekretuje na poszczególnych koordynatorów zespołów orzekających- w zależnosci od kategorii sprawy. Koordynator zespołu przydziela sprawy poszczególnych członkom sprawozdawcom orzekającym w ramach danego zespołu. Członek Kolegium przygotowuje projekt orzeczenia i referuje sprawę na naradzie wstępnej składu orzekającego, poprzedzającej posiedzenie niejawne lub rozprawę. Rozstrzygnięcia podjęte przez składy orzecznicze na wyznaczonych posiedzeniach, przekazuje się pracownikowi biura w celu przygotowania orzeczeń do ekspedycji, czyli do stron postępowania i organów, które wydawaly rozstrzygnięcia w I instancji.

Akta sprawy, po wykorzystaniu zwraca się organowi, natomiast akta sprawy pozostające w Kolegium podlegają archiwizacji.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik
email: kier.biura@bielskosko.finn.pl
, w dniu:  01‑03‑2004 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Polak-Sternal
email: kolegium@petex.bielsko.pl tel.:(0-33) 812-37-56 fax: (0-33) 812-38-26
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2017 13:11:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive