Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Informacje ogólne Bożena Polak-Sternal 31255
Rodzaje Spraw Katarzyna Wójcik 29121
Kontakt Katarzyna Wójcik 26931
Przyjmowanie i załatwianie spraw Katarzyna Wójcik 25814
Sprawy Katarzyna Wójcik 25570
Zgromadzenie Ogólne Kolegium Katarzyna Wójcik 24976
Tryb postępowania przed Kolegium Katarzyna Wójcik 24428
Statystyka spraw Bożena Polak-Sternal 23049
Właściwość miejscowa Katarzyna Wójcik 23041
Zamówienia publiczne, konkursy, ogłoszenia i obwieszczenia Bożena Polak-Sternal 21639
Terminy załatwiania spraw Bożena Polak-Sternal 21571
Rok 2005 Bożena Polak-Sternal 21356
Wyposażenie Katarzyna Wójcik 21245
Repertorium Katarzyna Wójcik 21148
Kompetencje Katarzyna Wójcik 21003