Informacje ogólne

Dział 'Informacje ogólne' stanowi podmiot strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego główną stronę prowadzi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017. 2077) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz.U. z 2018. 570), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Polak-Sternal , w dniu:  14‑07‑2003 10:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑07‑2003 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2018 11:40:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie