Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z ustawą o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U.2017.570) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005r. 200.1651) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej uruchomiło ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ na platformie e PUAP umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie e PUAP.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Wójcik
email: kier.biura@bielskosko.finn.pl
, w dniu:  15‑07‑2008 10:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Polak-Sternal tel.:033/8123-735 fax: 033/8123-735 , w dniu:  15‑07‑2008 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2017 11:44:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie